فروشگاه فایل

فروشگاه فایل

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات دسته معماری

طرح 2 معماری

طرح 2 معماری
موضوع طرح مجتمع مسکونی

توضیحات بیشتر

دانلود 8,800 تومان

10 عدد پلان مسکونی

10 عدد پلان مسکونی
پلان های معماری

توضیحات بیشتر

دانلود 13,200 تومان

معماری روم

معماری روم
معماری روم قدرت روم که پس از اتروسکها بر ایتالیا حاکم و جانشین ایشان شد اقوام ستیزه ایتالیا را مطیع حکومت واحد روم گردانیده و سرانجام ملتهای اروپای غربی و مدیترانه و خاور نزدیک را در زیر پرچم امپراطور روم گرد آورد که به گفته مورخ بزرگ روم « انقلابی پدید آورد که تا ابد در یاد ها خواهد ماند ،و امروز نیز ملتها آ« را احساسا می کنند» در واقع اگر در ب

توضیحات بیشتر

دانلود 28,600 تومان

پاور پوینت معماری روم

پاور پوینت معماری روم
اما آنچه در این نوشتار مورد اهمیت است و مورد اصلی بحث نیز می باشد ویژگیهای رومی می باشد که از مجموعه گوناگون و پر شمار معماری های رومین بیرون مزنند که به عبارتی میتوان این گونه دسته بندی نمود19 پر شماری گونه های معماری ،گستره بودن حجم های معماری و شکفته شدن در صور هندسی و اتکاء به سیستم ساختمانها و استخوانبندی بناها به فنونی یکسره و نو و بر خو

توضیحات بیشتر

دانلود 19,800 تومان

معماری بیزانس ( روم شرقی )

معماری بیزانس ( روم شرقی )
بیزانس، شهر بندری مهمی که به دلیل قرار گرفتن در منطقه ای که کوتاهترین مسیر غرب به مشرق زمین بود، اهمیت تجاری خاصی داشت و از تمدن چشم گیری برخوردار بود ساکنان آن دارای سنت های پابرجایی بوده اند، به طوریکه سلطه ی دیگران را به دشواری پذیرا شده اند مثلاً یکی از حکمرانان هوادار اسپارت که در سال 405 قم بر این شهر تحمیل شد، پس از 16 سال مقاومت از شهر بیر

توضیحات بیشتر

دانلود 19,800 تومان

ابجکت (در) در نرم افزار معماری Revit Architecture شماره 2

ابجکت (در) در نرم افزار معماری Revit Architecture شماره 2
این فایل شامل ابجکت های (در) در نرمافزار رویت باشد

توضیحات بیشتر

دانلود 15,400 تومان

ابجکت (در) در نرم افزار معماری Revit Architecture

ابجکت (در) در نرم افزار معماری Revit Architecture
این فایل شامل ابجکت های (در) در نرمافزار رویت باشد

توضیحات بیشتر

دانلود 15,400 تومان

(Titleblocks) در نرم افزار Revit Architecture

(Titleblocks) در نرم افزار Revit Architecture
این فایل شامل یک پوشه از شیت در نرم افزار رویت میباشد

توضیحات بیشتر

دانلود 15,400 تومان

ابجکت (اسانسور و ستون) در نرم افزار معماری Revit Architecture

ابجکت (اسانسور و ستون) در نرم افزار معماری Revit Architecture
این فایل شامل دیتیل و ابجکت اسانسور و ستون میباشد

توضیحات بیشتر

دانلود 15,400 تومان

ابجکت (اشپزخانه) 2 در نرم افزار معماری Revit Architecture

ابجکت (اشپزخانه) 2 در نرم افزار معماری Revit Architecture
این فایل شامل یک پوشه از ابجکت های اشپزخانه در نرم افزار رویت میباشد

توضیحات بیشتر

دانلود 15,400 تومان

ابجکت (انواع کتابخانه و کمد) در نرم افزار معماری Revit Architecture

ابجکت (انواع کتابخانه و کمد) در نرم افزار معماری Revit Architecture
این فایل شامل مجموعه ای از ابجکت کتابخانه در رویت میباشد

توضیحات بیشتر

دانلود 15,400 تومان

ابجکت (کمد) در نرم افزار معماری Revit Architecture

ابجکت (کمد) در نرم افزار معماری Revit Architecture
این فایل شامل مدل های مختلف ابجکت کمد در نرم افزار رویت میباشد

توضیحات بیشتر

دانلود 15,400 تومان

ابجکت (اشپزخانه) در نرم افزار معماری Revit Architecture

ابجکت (اشپزخانه) در نرم افزار معماری Revit Architecture
این فایل شامل یک پوشه از ابجکت های اشپزخانه در نرم افزار رویت میباشد

توضیحات بیشتر

دانلود 15,400 تومان

ابجکت (انسان) در نرم افزار معماری Revit Architecture

ابجکت (انسان) در نرم افزار معماری Revit Architecture
این فایل شامل یک پوشه از ابجکت انسان در نرم افزار رویت میباشد

توضیحات بیشتر

دانلود 15,400 تومان

ابجکت (انواع تخت خواب) در نرم افزار معماری Revit Architecture

ابجکت (انواع تخت خواب) در نرم افزار معماری Revit Architecture
این فایل شامل یک پوشه از ابجکت های تخته خواب در نرم افزار رویت میباشد

توضیحات بیشتر

دانلود 15,400 تومان

ابجکت (انواع صندلی) در نرم افزار معماری Revit Architecture

ابجکت (انواع صندلی) در نرم افزار معماری Revit Architecture
این فایل شامل یک پوشه از انواع صندلی میباشد

توضیحات بیشتر

دانلود 15,400 تومان

ابجکت (وسایل بیمارستان و پزشکی) در نرم افزار معماری Revit Architecture

ابجکت (وسایل بیمارستان و پزشکی) در نرم افزار معماری Revit Architecture
این فایل شامل مجموعه ای از وسایل پزشکی مختلف میباشد

توضیحات بیشتر

دانلود 15,400 تومان

ابجکت (پنجره) در نرم افزار معماری Revit Architecture

ابجکت (پنجره) در نرم افزار معماری Revit Architecture
این فایل شامل ابجکت های مختلف پنجره در رویت میباشد

توضیحات بیشتر

دانلود 15,400 تومان

ابجکت (پنکه و تاسیسات) در نرم افزار معماری Revit Architecture

ابجکت (پنکه و تاسیسات) در نرم افزار معماری Revit Architecture
این فایل شامل مجموعه ای از ابجکت تاسیسات و پنکه در رویت میباشد

توضیحات بیشتر

دانلود 15,400 تومان

ابجکت (تلویزیون و کامپیوتر) در نرم افزار معماری Revit Architecture

ابجکت (تلویزیون و کامپیوتر) در نرم افزار معماری Revit Architecture
این فایل شامل ابجکت های کامپیوتر و تلویزیون در رویت میباشد

توضیحات بیشتر

دانلود 15,400 تومان

ابجکت (چراغ) در نرم افزار معماری Revit Architecture

ابجکت (چراغ) در نرم افزار معماری Revit Architecture
این فایل شامل ابجکت چراغ در رویت باشد

توضیحات بیشتر

دانلود 15,400 تومان